Wie we zijn

Over ons

Missie

HZD biedt de huisarts en de praktijkmedewerkers de mogelijkheid om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het leveren van persoonlijke, continue en integrale zorg aan individuen en gezinnen die aan de huisarts zijn toevertrouwd.

Visie

HZD stelt de huisarts in staat zich voor te bereiden op de toekomst. Door te ondersteunen binnen de huisartsenpraktijk en door de huisartsenpraktijk te verbinden met andere zorgprofessionals en het sociale domein.

 

Profiel

Alle huisartsen in het gebied waar we ons op richten, de provincie Drenthe, zijn lid van de Drentse Huisartsen Coöperatie en nemen deel aan onze zorgprogramma’s.

Netwerk

Het zorglandschap wordt ingewikkelder en er is steeds meer samenwerking tussen (zorg)partijen nodig. Huisartsenpraktijken raken meer verbonden met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn en met het sociale domein. Wij stellen de huisartsen (praktijken) in staat voor te sorteren op de toenemende zorgvraag en werkdruk door te helpen met de netwerkvorming rondom de huisartsenpraktijken.

Zorgverlening

 • Faciliteren ketenzorgprogramma’s: DM type 2, CVRM, COPD en ouderenzorg
 • Aanleveren en bespreken management- en kwaliteitsinformatie
 • Toezien op navolging kwaliteitsafspraken
 • Scholing en kennisbevordering
 • Samenwerking bevorderen met ketenpartners, zoals diëtisten, oogartsen, psychologen en fysiotherapeuten
 • GGZ

Praktijkvoering

 • Contractering Zilveren Kruis
 • Digitalisering binnen ketens met Calculus
 • P&O via praktijkmanagersnetwerk en flexpool
 • Verzekeringen (VvAA)
 • Financiële administratie
 • Bedrijfskundig advies

Filosofie

Wij geloven dat goede zorg alleen kan bestaan wanneer er een vertrouwensrelatie is tussen patiënt en huisarts. Net zoals wij alleen maar succesvol kunnen zijn wanneer er vertrouwen is tussen onze huisartsen en ons.

Bij al onze communicatie en ons handelen zijn de kernwaarden ons uitgangspunt. We streven er dan ook naar om alle professionals binnen ons team hun functie te laten vervullen op basis van vertrouwen, ruimte en autonomie.

Wij vertrouwen op de kennis, betrokkenheid en het zelfsturend vermogen van onze professionals. Wij zijn een mensgerichte en innovatieve organisatie.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, autonomie, verbondenheiddaadkracht en werkplezier.

Stefan Meinema, directeur bedrijfsvoering
 

Team HZD, 14 december 2018 Team HZD, 14 december 2018

Personeel

We zijn een lerende organisatie die onze medewerkers en huisartsenpraktijken in staat stelt de dienstverlening aan te passen door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren. Wij streven ernaar organisatiekracht en inhoudelijke expertise elkaar op elk niveau te laten versterken.

Ons team

Ons team
Ron Wissink medisch directeur vanaf 1 juli 2013 0,6 fte
Stefan Meinema directeur bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2014 1,0 fte
Margreet Rietdijk communicatiemedewerker vanaf 1 juli 2013 0,8 fte
Siska van der Vlugt manager kwaliteit vanaf 1 oktober 2014 0,8 fte
Liliane Sloot coördinator innovatie & ontwikkeling vanaf 1 september 2013 0,4 fte
Heidi Strijker praktijkconsulent vanaf 1 september 2014 0,8 fte
Joyce van Dijk communicatieadviseur vanaf 20 juli 2015 0,8 fte
Jeanet Scheper praktijkconsulent vanaf 1 mei 2016 0,6 fte
Maartje Kort directiesecretaris/secretaris RvC vanaf 1 januari 2017 0,7 fte
Myriam Bijstra coördinator scholingen vanaf 1 januari 2017 0,8 fte
Geertje Speelman coördinator financiën vanaf 1 januari 2017 0,8 fte
Ingeborg Weuring projectleider GGZ vanaf 23 januari 2017 0,7 fte
Jaap te Velde coördinator integrale ouderenzorg Drenthe vanaf 1 september 2017 1,0 fte
Martien Roemeling directiesecretaresse vanaf 1 december 2017 0,7 fte
Janny Kiers ondersteunend consulent vanaf 15 mei 2017 0,1 fte
Anita Truin ondersteunend consulent vanaf 15 mei 2017 0,1 fte
Sophie de Reus kwaliteitsadviseur vanaf 1 april 2018 1,0 fte
Irma Zwartjens praktijkconsulent vanaf 1 april 2018 0,6 fte
 

Ron, Stefan, Margreet, Siska Ron, Stefan, Margreet, Siska

Maartje, Myriam, Geertje, Ingeborg Maartje, Myriam, Geertje, Ingeborg

Liliane, Heidi, Joyce, Jeanet Liliane, Heidi, Joyce, Jeanet

Jaap, Martien, Sophie, Irma Jaap, Martien, Sophie, Irma

Nieuwe organisatiestructuur

Om samenhang en verbinding te houden is eind 2018 een nieuwe organisatiestructuur ontworpen waarbij drie teams gaan ontstaan: Zorg, Bedrijfsvoering en Communicatie & Scholing. Hierdoor ontstaat ook een nieuwe leidinggevende structuur. Per team wordt een 'meewerkend manager' aangesteld. Vanaf januari 2019 wordt volgens deze nieuwe structuur gewerkt. Vanuit het regioplan hebben we een aantal rollen en functies beschreven waarvoor we in 2019 nieuwe collega’s zoeken.

Uitbreiding team

Met de groei van de laatste jaren ontstaat de uitdaging om samenhang tussen teams en medewerkers aan te brengen en een passende organisatie- en communicatiestructuur te vinden. Wij willen het karakter van een platte organisatie houden.

Dit jaar is ons team uitgebreid ter voorbereiding op onze rol als regio-organisatie.

Ron Wissink, medisch directeur

Organisatiestructuur

De Drentse Huisartsen Coöperatie vertegenwoordigt alle huisartsen in Drenthe. Hiervan zijn 240 huisartsen lid. Vanaf 1 januari 2017 heeft de coöperatie haar naam gewijzigd in Drentse Huisartsen. Drentse Huisartsen is eigenaar en 100% aandeelhouder van HZD; al onze activiteiten vallen binnen de kaders van Drentse Huisartsen. 

In 2018 hebben we de nodige tijd en aandacht besteed aan de samenwerking tussen onze directie, het bestuur van de Drentse Huisartsen en de Raad van Commissarissen. Het bestuur van de Drentse Huisartsen en onze directie hebben meerdere malen gesproken over de onderlinge rolverdeling, samenwerking en afstemming en hebben uitgangspunten verwoord. Dit heeft tot een grote stap voorwaarts geleid. Zo gaan we meer gezamenlijk vergaderen.  Niet alleen is dat efficiënt maar het vergroot ook het onderlinge contact. In 2019 wordt een beleidsadviseur gezocht die het bestuur gaat ondersteunen en tegelijkertijd de verbinding met ons versterkt.

 

Organogram

Ook tijdens beide tripartite aandeelhoudersvergaderingen is onze samenwerking besproken. Binnen de ‘governance driehoek’ (Raad van Commissarissen, bestuur Drentse Huisartsen en directie HZD) is geconcludeerd dat we goed met elkaar hebben gesproken over de invulling van de governance, maar dat de finesse nog ontbreekt. Het onderwerp komt daarom terug in 2019.

Raad van Commissarissen

De RvC vergadert meestal zes keer per jaar met onze directie. Twee keer per jaar sluit het bestuur van de Drentse Huisartsen aan – als vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering - tijdens de tripartite aandeelhoudersvergadering.

De RvC toetst of onze koers en beleid binnen de kaders van Drentse Huisartsen past. Daarnaast is de RvC ook werkgever en sparringpartner van onze directie.

Maartje Kort, directiesecretaris/secretaris RvC

Medisch Centrum Assen

Verhuisd!

Na een periode van ruim 4,5 jaar aan de Oostersingel, zijn we vanaf 1 april 2018 naar een ruimer kantoor verhuisd op de 4e etage van het Medisch Centrum Assen aan de Stationsstraat 44. We delen daar een etage met de CHD.

Ons nieuwe kantoor heeft een ruime vergaderruimte waar nu ook de Algemene Ledenvergaderingen en verschillende scholingen plaatsvinden. Daarnaast heeft ons kantoor ook de functie van ontmoetings- annex flexwerkplek voor onze huisartsen.

In het nieuwe centrum zijn gehuisvest: huisartsenpraktijk Overcingel, Alphega Apotheek, SKS Fysiotherapie en MAKZ kliniek voor mondzorg. Het UWV is een zittende huurder en blijft gebruiker van het pand.

Het pand kende een lange leegstandperiode, is volledig gerenoveerd en krijgt een volledig nieuwe invulling als medisch centrum.

Margreet Rietdijk, communicatiemedewerker

10 jaar HZD

We hebben ons 10-jarig bestaan groots gevierd. Met een feest voor alle huisartsen én praktijkmedewerkers in theater De Nieuwe Kolk in Assen. De ruim 250 mensen werden geamuseerd door optredens van Ernst van der Pasch en Paul Smit. Op het podium was voldoende ruimte voor iedereen om te dansen én voor foodtrucks met lekkere hapjes en de Coverband Casino Royale. Bekijk de korte sfeerimpressiefilm van de feestelijke avond hieronder.